Riksbanken inleder samarbete med externa deltagare i e-kronapiloten

Nyhet Riksbanken kommer i nästa fas av e-kronapiloten att tillsammans med Handelsbanken och TietoEVRY testa den tekniska lösningen för e-kronan. E-kronapiloten går därmed vidare från att enbart ha simulerat deltagare till att samarbeta med externa deltagare i testmiljön.

Att involvera externa aktörer som deltagare i e-kronapilotens testmiljö gör det möjligt för Riksbanken att utvärdera integrationen mellan deltagarnas befintliga system och den tekniska plattformen för e-kronapiloten. Riksbanken kommer till exempel testa en integrering av de betalningsflöden som utvecklats under pilotens första år med deltagarnas interna system.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-05-28