Riksbanken publicerar IMFs utlåtande om Sveriges ekonomi

En delegation från Internationella valutafonden, IMF, avslutar idag sitt årliga besök i Sverige. Besöket ingår som ett led i de regelbundna konsultationer som IMF har med sina medlemsländer, en så kallad artikel IV-konsultation. IMF:s möten med svenska myndigheter har i år genomförts digitalt på grund av pandemin.

I samband med att besöket avslutas publiceras idag ett uttalande där IMF-delegationen ger sin sammanfattande bedömning om läget i den svenska ekonomin, ett så kallad concluding statement. En fullständig rapport kommer att publiceras på såväl IMFs som Riksbankens webbplats senare i vår, preliminärt i slutet av mars eller början av april.

 

Media kan kontakta Wafa Amr, IMF, Mobil: +(1) 202 677 8079 eller epost: wamr@imf.org

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-02-02