Riksbanken publicerar ytterligare information om sina köp av företagsobligationer

Nyhet I syfte att ytterligare öka transparensen om Riksbankens köp av värdepapper, publiceras idag för första gången en lista med pris och volym för Riksbankens samtliga köp av företagsobligationer.

Listan inkluderar köp som genomförts via bilateralt förfarande och anbudsförfarande. Den omfattar perioden 16 september 2020, då köpen inleddes, fram till 31 december 2020. Listan kommer framöver att uppdateras månadsvis och publiceras med en månads fördröjning.

Den 31 december 2020 hade 50 företag utestående obligationer som uppfyllde kriterierna för att Riksbanken skulle kunna köpa dem. Riksbanken ägde då mellan 0 och cirka 2 procent i respektive företags utestående obligationsstock som Riksbanken kunde köpa, eller i genomsnitt cirka 1 procent.

Bakgrund

Den 30 juni 2020 beslutade direktionen att Riksbanken inom ramen för programmet för obligationsköp mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021 skulle erbjuda sig att köpa företagsobligationer till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor. Riksbanken har fram till idag köpt företagsobligationer till ett sammanlagt värde av 4,0 miljarder kronor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-02-01