Riksbanken redovisar valutaväxlingar för en egenfinansierad valutareserv

Första måndagen i varje månad redovisar Riksbanken föregående månads valutaväxlingar som gjorts i syfte att ha en ändamålsenlig långsiktig finansiering av valutareserven. Växlingarna av svenska kronor till euro och amerikanska dollar inleddes den 1 februari 2021 och genomförs i jämn takt under knappt tre års tid till och med december 2023.

Syftet med att sprida ut växlingarna jämnt över en treårsperiod är att minimera växlingarnas effekt på valutamarknaden och på kronans växelkurs. Detta eftersom växlingarna inte har ett penningpolitiskt syfte och därmed inte genomförs för att påverka kronans växelkurs.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-03-01