Riksbankens obligationsköp leder till att även kortfristiga räntor faller

Nyhet, Staff memo Centralbankers köp av obligationer syftar till att få ner långfristiga räntor. Riksbankens obligationsköp har dock medfört att räntor fallit även för kortare placeringshorisonter. Det visar en analys av Henrik Erikson, senior rådgivare på Riksbankens avdelning för penningpolitik som publiceras i Staff memot ”Central bank bond purchases and premiums – the Swedish experience”.

Erikson har studerat data från tiden 2015-2017 för så kallade sell/buy-backs, en slags repotransaktioner. Räntan på dessa repotransaktioner speglar den avkastning en investerare möter för att placera en kort period i en obligation. Under 2015-2017 sjönk dessa räntor allt längre under Riksbankens styrränta ju större andel av den nominella statsobligationsstocken som Riksbanken köpte.

En investerare som i slutet av 2017 ville placera en kort period i en statsobligation mötte ofta räntor nära ‑0,90 procent, även om Riksbankens styrränta låg på ‑0,50 procent. För en given nivå på styrräntan blev alltså penningpolitiken mer expansiv.

Det finns dock en gräns för hur långt under styrräntan Riksbanken, med statsobligationsköp, kan sänka räntor på statspappersmarknaden. Via den så kallade repofaciliteten får nämligen Riksgäldens återförsäljare alltid placera pengar i statsobligationer till en ränta motsvarande Riksbankens styrränta minus 0,40 procent.


Detta staff memo finns endast på engelska. 

Om Riksbankens staff memos

Ett staff memo är en publikation från Riksbanken och ett komplement till andra publikationer, som till exempel ekonomiska kommentarer och riksbanksstudier. I ett staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-12-16