Riksbanksfullmäktige gör utökad granskning

Nyhet Riksbanksfullmäktige fattade vid sitt ordinarie möte idag beslut om att göra en utökad granskning om direktionsledamöter har varit jäviga i samband med Riksbankens beredning eller beslutsfattande i ärenden som gäller köp av företagsobligationer åren 2020 – 2021.

KPMG, som är fullmäktiges revisionsfunktion, kommer att biträda fullmäktige i den granskningen. Resultatet av granskningen beräknas vara klart vid riksbanksfullmäktiges nästa sammanträde den 17 december.

”Fullmäktige har till uppgift att löpande följa upp Riksbankens verksamhet och hur direktionsledamöterna sköter den. Med anledning av uppgifterna i media har vi beslutat att göra en utökad granskning av direktionsledamöterna.”, säger Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande i en kommentar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-11-12