Sambandet mellan olika priser, växelkurs och konjunktur

Det finns ett tydligt samband mellan konjunktur och växelkurs och många konsumentpriser. Det visar en analys gjord av Mårten Löf, rådgivare på Riksbankens prognosenhet. De priser som korrelerar med konjunkturen, växelkursen eller båda står för drygt 60 procent av den totala vikten i KPIF. Drygt 30 procent av priserna följer varken konjunkturen eller växelkursen. Hit hör exempelvis sådant som läkarvård och böcker. Resten är energipriser.

De konjunktur- och växelkurskänsliga priserna bidrog till att inflationen steg mellan 2014 och 2019. När pandemin slog till förra året dämpades dessa priser snabbt. Priserna som varken följer konjunkturen eller växelkursen steg istället tydligt under 2020.


Av Mårten Löf, verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-04-07