Växelkurs och betalningsbalans – ett samband som gått vilse?

Nyhet, Staff memo Det finns inte en entydig bild av hur relationen mellan växelkursen och de reala och finansiella transaktioner som sker mellan länder fungerar i praktiken.

I detta staff memo presenterar författarna några ekonomiska antaganden som försöker förklara denna relation och analyserar data för Sverige för perioden 1993 och framåt, och om det finns en samvariation mellan den svenska kronans växelkurs och data från betalningsbalansstatistiken.


Staff memot är författat av José Camacho och Anders Lindström, verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

OM RIKSBANKENS STAFF MEMON

Ett staff memo är en publikation där medarbetare på Riksbanken kan offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-04-29