Baselkommittén förtydligar hur klimatrelaterade finansiella risker kan fångas upp i Baselregelverket

Nyhet Idag publicerar Baselkommittén förtydliganden som klargör hur det befintliga Baselregelverket kan fånga upp klimatrelaterade finansiella risker.

Baselkommitténs förtydliganden är avsedda att främja en konsekvent tolkning globalt av befintliga standarder inom pelare 1, med tanke på de klimatrelaterade riskernas unika egenskaper. Bankerna bör överväga hur de ska införliva klimatrelaterade finansiella risker i sin tolkning och tillämpning av det befintliga Baselregelverket, samt kontinuerligt utveckla sin kapacitet och expertis när det gäller klimatrelaterade finansiella risker. Dagens publikation är en del av Baselkommitténs pågående och holistiska strategi för att hantera klimatrelaterade risker för det globala finansiella systemet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-12-08