Bo Broman ny ordförande i riksbanksfullmäktige

Bo Broman, ordförande i riksbanksfullmäktige.Vid dagens konstituerande fullmäktigesammanträde valdes Bo Broman och Tomas Eneroth till ordförande respektive vice ordförande i riksbanksfullmäktige.

Riksbanksfullmäktige består av elva ledamöter och elva suppleanter som samtliga väljs av riksdagen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-10-21