Efterlevnad av Iosco-principerna för finansiella referensvärden

Nyhet I arbetet med Swestr, genomsnittsräntor och index efterlever Riksbanken i tillämpliga och relevanta delar de s.k. Iosco-principerna för finansiella referensvärden. Dessa principer, som tagits fram av den Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco), utgör bästa internationella standard för hur arbete med finansiella referensvärden bör bedrivas.

Riksbanken intygar årligen att principerna efterlevs i tillämpliga och relevanta delar. Idag har detta intygande publicerats på Riksbankens webbplats. Dokumentet beskriver även hur Riksbanken implementerar respektive princip.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-09-23