En centralbank kan föra en effektiv penningpolitik med lågt eget kapital

Nyhet, Staff memo Varken ett svagt finansiellt resultat eller ett lågt eget kapital begränsar penningpolitikens möjligheter på kort sikt. Centralbanker riskerar inte, till skillnad från privata banker och annan kommersiell verksamhet, att gå i konkurs utan kan normalt skapa de resurser de behöver för att uppfylla sina åtaganden. Men på sikt behövs en tillräcklig intjäningsförmåga för att täcka centralbankens kostnader och skapa tillräckliga buffertar. Det skriver Amanda Nordström och Anders Vredin i ett nytt Staff memo om centralbankers eget kapital och penningpolitik.

Frågan om centralbankers finansiella resultat och eget kapital spelar någon roll för penningpolitikens utformning är inte ny utan har diskuterats från och till. Författarna har i sitt Staff memo sammanfattat litteraturen  på  området. Dessutom tas frågan om centralbankernas finansiella oberoende upp givet de förluster som nu förväntas för centralbanker runt om i världen.

Teoretiska argument och praktiska erfarenheter talar för att varken det finansiella resultatet eller det egna kapitalet begränsar penningpolitikens möjligheter, åtminstone inte på kort sikt. Men om centralbanken har dålig förmåga att täcka sina kostnader och upprätthålla tillräckliga finansiella buffertar på längre sikt skulle det kunna påverka självständigheten och penningpolitikens trovärdighet.


Av Amanda Nordström och Anders Vredin, verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-12-12