Finansiering av årets vinstutdelning till staten

Nyhet Riksbanken finansierar årets vinstutdelning till staten genom att öka Riksbankens inlåning i kronor med samma belopp i form av riksbankscertifikat och inlåning över natten från banksystemet. Riksbanksfullmäktige har tidigare föreslagit att 3,9 miljarder kronor levereras in till statskassan.

Riksbanken har beslutat att utbetalningen av årets vinstutdelning till staten ska finansieras genom att Riksbankens inlåning i kronor ökar, vilket innebär att banksystemets överskott i betalningssystemet gentemot Riksbanken ökar. Inlåningen från banksystemet i form av riksbankscertifikat och inlåningsfaciliteten över natten ökar därmed.

Utbetalningen av Riksbankens vinstutdelning till staten kan finansieras på två sätt: öka Riksbankens inlåning i kronor eller sälja Riksbankens tillgångar för motsvarande belopp. Sedan 2015 har de årliga vinstutdelningarna finansierats genom att öka Riksbankens inlåning i kronor. Senast vinstutdelningen finansierades genom försäljning av tillgångar var 2014 då medel togs från valutareserven.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-03-22