Förslag för att säkra kontantförsörjningen

Nyhet, Villkor Enligt den nya Riksbankslagen ska Riksbanken bidra till att det finns tillgång till kontanter i betryggande utsträckning i hela Sverige. Riksbanken föreslår därför bland annat att fler aktörer än i dag ska få kunna hämta och lämna kontanter i Riksbankens kontantdepåer. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

I den nya Riksbankslagen som träder i kraft den 1 januari 2023 får Riksbanken ett utökat ansvar för kontantförsörjningen. Riksbanken ska enligt lagen:

  • bidra till att det finns tillgång till kontanter i betryggande utsträckning i hela Sverige.
  • själv eller genom någon annan, tillhandahålla minst fem depåer för sedelhantering, varav tre ska tillhandahållas från och med den 1 januari 2023 och ytterligare två från och med den 1 januari 2026.
  • bemyndigas att utfärda föreskrifter på kontantområdet.

För att trygga kontantförsörjningen anser Riksbanken att det är nödvändigt att även aktörer som inte är banker eller bankägda bolag ges möjlighet att kunna ingå avtal om in- och utlämning av kontanter i Riksbankens kontantdepåer. Riksbanken föreslår också att dessa aktörer ska kunna ingå avtal om räntekostnadsersättning från Riksbanken. Därtill anser Riksbanken att principerna för inlämning av kontanter till riksbankens depåer bör förändras.

Riksbanken har skickat ut förslaget på remiss tillberörda och relevanta organisationer och myndigheter. Även andra aktörer välkomnas att lämna synpunkter på förslaget. Ta del av underlaget nedan.

För mer information, kontakta Max Brimberg, max.brimberg@riksbank.se eller Jan Möller, jan.moller@riksbank.se

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-12-19