Hur mycket påverkas inflationen av penningpolitiken?

Ekonomisk kommentar, Nyhet Sedan 2021 har inflationen stigit och penningpolitiken stramats åt i många länder genom att centralbanker både har höjt sina styrräntor och minskat sina innehav av finansiella tillgångar. Detta är betydande förändringar i penningpolitiken som väntas vara i flera år, och räntor med längre löptid har därför också stigit.

I en ekonomisk kommentar diskuterar tre ekonomer kopplade till Riksbankens forskningsenhet penningpolitikens effekter på inflationen med utgångspunkt i ett antal makroekonomiska modeller. Enligt analysen har förändringar i penningpolitiken som väntas vara tillfälliga endast små effekter på ekonomin och inflationen. Förändringar som väntas vara under en längre tid, som de vi ser nu, kan istället ha avsevärt större effekter.

Beräkningarna avspeglar en del i Riksbankens sammantagna bedömning av penningpolitikens effekter. I Riksbankens prognoser tillkommer en rad andra faktorer som i olika situationer påverkar bedömningen av penningpolitikens genomslag.


Författare: Stefan Laséen, Jesper Lindé och Ulf Söderström.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-12-20