Ingen avsättning till riskbufferten 2021

Nyhet De finansiella riskerna på Riksbankens balansräkning har ökat under de senaste åren. För att stärka motståndskraften mot framtida eventuella förluster kan Riksbanken göra avsättningar för finansiella risker. Riksbanken bedömer att riskbufferten behöver förstärkas med åtminstone 15 miljarder kronor men eftersom det preliminära årsbokslutet för 2021 indikerar att Riksbanken inte gjorde någon vinst under 2021 har direktionen beslutat att inte göra någon avsättning för finansiella risker 2021.

I samband med årsbokslutet bedömer Riksbanken behovet av riskbuffert och riskavsättning baserat på riskerna på Riksbankens balansräkning. De senaste åren har Riksbankens innehav av värdepapper och utestående lån ökat på grund av de penningpolitiska åtgärder som genomfördes för att mildra effekterna av coronapandemin på svensk ekonomi. Denna utveckling innebär att de finansiella riskerna på balansräkningen har ökat, medan Riksbankens eget kapital och riskbuffert inte har ökat i samma takt. Riksbanken kan hantera de ökade riskerna, men för att upprätthålla ett eget kapital som är förenligt med ett finansiellt oberoende på längre sikt är det lämpligt att förstärka Riksbankens riskbuffert när det är möjligt.

Riksbanken bedömer att riskbufferten behöver förstärkas med 15 till 40 miljarder kronor, för att minska sannolikheten för att Riksbankens eget kapital blir för lågt. Riskbufferten kan förstärkas genom att avsättningar görs när Riksbankens resultat är positivt eller om Riksbanken väntas göra en utdelning till staten. Det preliminära årsbokslutet för 2021 visar att Riksbanken inte gjorde någon vinst och direktionen har bedömt att det inte finns utrymme att göra någon avsättning för 2021.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-01-12