Ingves: Den nya geopolitiska kartan och Nordens internationella inflytande

Nyhet Idag var riksbankschef Stefan Ingves inbjuden till Finlands centralbank med anledning av att han tidigare under året mottog Finlands Vita Ros ordens kommendörstecken av I klass. I sitt tal lyfte han vikten av det nordisk-baltiska samarbetet för att Sverige och Finland ska kunna behålla inflytande i viktiga globala ekonomiska sammanhang.

Ekonomier i Asien och Latinamerika har vuxit i styrka jämfört med USA och Europa. I takt med detta förväntar sig de också större inflytande i internationella ekonomiska samarbeten, ofta på bekostnad av Europa. Framväxten av G20 och FSB är också en annan illustration av att de ekonomiska styrkeförhållandena i världen har förändrats. I dessa grupper har Norden ingen eller mycket lite representation.

För att Sverige och Finland ska kunna behålla sitt inflytande i de globala ekonomiska sammanhangen måste det nordisk-baltiska samarbetet fördjupas. Norden-Baltikum är ekonomiskt och finansiellt välintegrerad, med en mycket framskjuten position när det gäller innovation och har tillsammans den 17 högsta BNP:n i världen. Ett samordnat agerande skulle stärka inflytandet i de internationella organisationerna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-05-19