Kryptotillgångar kan innebära risker för det finansiella systemet

Nyhet, Staff memo Fintech bidrar med innovation och utveckling i det finansiella systemet men kan också, framförallt när det gäller kryptotillgångar, ge upphov till utmaningar för myndigheter och risker för det finansiella systemet. I takt med att fintech och kryptotillgångar har ökat i storlek har myndigheter och centralbanker, som Riksbanken, ett ökat fokus på att följa hur marknaden för fintech och kryptotillgångar utvecklas, skriver ekonomen Hanna Eklööf i ”En översikt över fintech och kryptotillgångar”.

Läs hela staff memot: En översikt över fintech och kryptotillgångar

Fintechsektorn, det vill säga när finansiella tjänster kombineras med ny teknik, har växt fort i många länder de senaste åren, inte minst i Sverige. Detsamma gäller kryptotillgångar, ett slags digitala tillgångar där två av de mest kända är Bitcoin och Ethereum.

Hanna Eklööf förklarar vad fintech och kryptotillgångar är och hur de har utvecklats. Hon tar även upp olika risker och utmaningar som de ger upphov till för såväl privatpersoner och det finansiella systemet som myndigheter och centralbanker.

Det finns utmaningar och risker specifikt kopplade till kryptotillgångar. Tillgängligheten till data är dessutom begränsad vilket gör det svårare att följa i vilken takt riskerna utvecklas. Kryptotillgångar har också lågt konsument- och investerarskydd vilket kan innebära risker för de privatpersoner som investerat i dem.

Hittills verkar det framför allt vara privatpersoner som har köpt kryptotillgångar och i mer begränsad utsträckning aktörer som banker och institutionella investerare. I dagsläget är risken för att störningar på marknaden för kryptotillgångar ska påverka den svenska marknaden och det traditionella finansiella systemet därför troligtvis låg. Men om sammankopplingen mellan det finansiella systemet och marknaden för kryptotillgångar skulle öka, till exempel genom större exponeringar bland traditionella finansiella aktörer, skulle det kunna leda till risker för det finansiella systemet och stabiliteten.

Därför har många centralbanker, myndigheter och internationella organisationer ett intresse av att följa hur marknaden för kryptotillgångar utvecklas. I linje med det pågår också arbete med att till exempel ta fram standarder och regleringar kopplade till kryptotillgångar. Syftet är bland annat att hantera riskerna kopplade till kryptotillgångar samt att öka konsument- och investerarskyddet.


Av Hanna Eklööf, ekonom vid avdelningen för finansiell stabilitet

Läs det här staff memot i nytt format

Det här staff memot publiceras i ett nytt format, som webbrapport direkt på webbplatsen, i syfte att det ska vara enklare att ta del av rapporten digitalt. Via rapportens startsida finns den också i pdf-format för den som vill ladda ner och spara eller skriva ut.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-05-19