Pressmeddelande från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte 4 september 2022

Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 4 september på ett extrainsatt möte. Vid mötet deltog finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves, samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-09-04