Prisförändringar i Sverige – insikter från fem miljoner observationer

Ekonomisk kommentar, Nyhet Vad påverkar inflationen mest – hur ofta eller hur mycket priserna på varor och tjänster ändras? Det har Riksbankens ekonomer Jacob Ewertzh, Mathias Klein och Oskar Tysklind tagit reda på genom att analysera fem miljoner prisobservationer mellan åren 2010 och 2018.

Deras studie visar att när företagen ändrar sina priser, gör de ungefär lika stora justeringar varje gång över tid. Prisförändringarnas storlek har i genomsnitt varit ganska stabil. Hur mycket priserna sänks eller höjs från månad till månad verkar därför inte vara den avgörande faktorn bakom rörelser i den aggregerade inflationen på längre sikt.  Däremot visar studien att det finns ett starkt samband mellan inflationstakten och hur ofta priserna ändras. Samma tendens – att det är frekvensen inte storleken på prisförändringarna som spelar störst roll för inflationen – finns även i studier gjorda på exempelvis amerikanska data.

Hur ofta och hur mycket priserna ändras skiljer sig samtidigt åt mellan olika produktgrupper. Priserna på varor ändras exempelvis relativt sällan, men när det väl händer kan prisförändringarna vara ganska stora. För livsmedel finns ett antal produktgrupper där man inte ändrar priserna särskilt ofta eller mycket. Men för vissa livsmedel, som till exempel frukt och grönsaker, ändras priserna relativt ofta och mycket. När det kommer till energirelaterade produktgrupper, som el och drivmedel, har prisförändringarna varit ganska små under den observerade perioden. Men detta är en grupp där priserna i stället ändrats desto oftare.


­­­Författarna Jacob Ewertzh, Mathias Klein och Oskar Tysklind är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-01-17