Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte 26 januari 2022

Nyhet, Protokoll Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 26 januari för att diskutera det spända säkerhetsläget i Europa och risken för effekter på de finansiella marknadernas funktionssätt, men också den mycket kraftig ökning av antalet covidsmittade och risken för en eventuell påverkan på de grundläggande infrastrukturtjänster som de finansiella marknaderna tillhandahåller.

Vid mötet deltog bland andra finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves, samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-01-28