Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 1 juni 2022

Nyhet Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 1 juni för att diskutera det allmänna stabilitetsläget, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Vid mötet deltog bland andra finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves, samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-06-09