Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 6 december 2022

Nyhet, Protokoll Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 6 december för att diskutera det allmänna stabilitetsläget, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Vid mötet deltog bland andra finansmarknadsminister Niklas Wykman, vikarierande generaldirektören för Finansinspektionen Susanna Grufman, riksbankschef Stefan Ingves, samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-12-15