Referensräntan fastställd till 0,50 procent

Nyhet Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli – 31 december 2022 till 0,50 procent.

Enligt 9 § räntelagen (1975:635) ska referensräntan fastställas för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken.

Referensräntan motsvarar Riksbankens effektiva styrränta vid utgången av föregående halvår (30 juni 2022). Om så behövs, avrundas referensräntan till närmast högre halva procentenhet.

Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-07-01