Riksbanken arrangerar internationellt symposium om centralbankers oberoende

Konferens, Nyhet Sveriges riksbank arrangerar ett internationellt symposium i samband med att Stefan Ingves slutar som riksbankschef. Seniora företrädare från ett antal centralbanker samt framstående akademiker kommer att delta i fyra paneler som behandlar centralbanksoberoende ur olika synvinklar – klimat, betalningar, mandat och global policy-koordinering.

Symposiet hålls i Stockholm den 10 januari, 2023, kl. 10.30 – 18:00. För deltagande krävs personlig inbjudan. Se program nedan.

Symposiet är öppet för journalister och för att delta krävs att man föranmäler sig och att man kan uppvisa presslegitimation eller motsvarande. Anmälan görs senast onsdag den 4 januari kl 10:00 via mejl till susanne.meyer@riksbank.se. Det går inte att delta om man inte är anmäld efter denna tid.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-11-17