Riksbankens finansmarknadsenkät: Ränte- och valutamarknaden fungerar sämre

Nyhet Marknadsaktörerna har en mer pessimistisk syn nu än i våras på funktionssättet och likviditeten på valutamarknaden för svenska kronor och den svenska räntemarknaden. Det visar Riksbankens Finansmarknadsenkät bland svenska ränte- och valutahandlare som genomfördes under slutet av september och början av oktober.

De svenska ränte- och valutamarknadsaktörerna tar mindre risker än i våras, bland annat på grund av ökad volatilitet och sämre likviditet. Räntemarknaden fungerar mycket dåligt enligt en majoritet av aktörerna och många lyfter fram dålig likviditet och Riksbankens värdepappersköp som främsta anledningar till att den fungerar dåligt i allmänhet. Även valutamarknaden för svenska kronor fungerar något sämre än i våras.

Finansmarknadsenkäten

Två gånger per år skickar Riksbanken ut Finansmarknadsenkäten till aktörer som är aktiva på de svenska valuta- och räntemarknaderna. Syftet är att få en bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknaderna – hur dessa fungerar, hur marknadsaktiviteten ser ut och hur stora risker aktörerna tar. I denna rapport redovisas resultaten från den enkät som besvarades under perioden 21 september till 7 oktober 2022. Redovisningen baseras endast på aktörernas svar och redogör inte för Riksbankens bedömningar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-11-01