Svenska aktiefonder kan göra mer för att hjälpa till med klimatomställningen

Nyhet, Staff memo Svenska aktiefonder som har anslutit sig till ett klimatinitiativ har i genomsnitt minskat koldioxidutsläppen i sina portföljer mer aktivt än de som inte har anslutit sig. Men det finns få bevis för att de anslutna fonderna avsevärt har minskat sina exponeringar mot de mest förorenande företagen, visar ett nytt staff memo av Cristina Cella, rådgivare på Riksbanken.

I “Fifty shades of green: the colour of Swedish equity funds" undersöker Cristina Cella svenska aktiefonders koldioxidavtryck och börshandel under perioden 2019-2021. Cella fokuserar särskilt på fonder som tillhör förvaltare som har anslutit sig till initiativet Net Zero Asset Managers Initiative. Hon jämför deras egenskaper och investeringsportföljer med fonder vars fondförvaltare inte anslutit sig till något klimatinitiativ.

Fonder som har anslutit sig till klimatinitiativet har minskat sina koldioxidutsläpp, men är fortfarande exponerade mot några av de mest förorenande företagen i sina portföljer. Det gäller även företag som tillhör branscher med mycket höga utsläpp.

Det kan finnas två huvudsakliga möjliga förklaringar till detta:

  • Fonderna behåller de mest förorenande aktierna i sina portföljer eftersom de anser att företagen som ger ut dem arbetar tillräckligt bra med sin gröna omställning.
  • Fonderna miljöanpassar inte sina portföljer tillräckligt snabbt och effektivt.

Cella konstaterar att den senare förklaringen är betydligt mer besvärande, både för klimatomställningen och för det finansiella systemet. Det är dock svårt att bedöma vilken förklaring som är mest relevant, eftersom det kräver mer strukturerad, transparent och verifierbar information som möjliggör bättre övervakning.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-10-03