Aino Bunge om Betalningsutredningens slutbetänkande

Nyhet Idag deltog vice riksbankschef Aino Bunge i ett panelsamtal på SNS/Swedish House of Finance om Betalningsutredningens slutbetänkande som presenterades av Anna Kinberg Batra som varit ansvarig för utredningen.

Riksbanken gjorde 2019 en framställan till riksdagen och efterfrågade en utredning med anledning av den snabba digitaliseringen på betalningsmarknaden och att kontantanvändningen minskat snabbt. Riksbanken efterfrågade då även ett ställningstagande kring statens och den privata sektorns roller på en digitaliserad betalningsmarknad.

Bunge inledde med att säga att Riksbanken kommer återkomma med sina synpunkter på utredningen i ett remissvar längre fram men att hon redan nu kan konstatera att det är bra att utredningen innehåller förslag på hur betalningsmarknaden kan bli mer inkluderande och att den föreslår ett klargörande kring hur man ska kunna betala med så kallat ”lagligt betalningsmedel”.

– Vi har sedan tidigare framfört att det borde gå att handla samhällsviktiga varor med kontanter som lagligt betalningsmedel. Utredningen föreslår nu bland annat att läkemedel och skatter ska gå att betala med kontanter. I vårt förslag har även nödvändiga livsmedel samt drivmedel ingått.

Avslutningsvis lyfte Bunge att hon upplever att arbetet med e-krona möjligen är lite mer angeläget än vad utredningen ger uttryck för, särskilt mot bakgrund av den snabba internationella utvecklingen.

– Digitaliseringen går väldigt snabbt och vi ser fortfarande att användningen av kontanter minskar. Det är viktigt inte minst ur beredskapssynpunkt att statens roll på betalningsmarknaden tydliggörs för att säkerställa att allmänheten kan betala även vid kris eller störningar. Arbetet med digitala centralbankspengar har accelererat kraftigt de senaste åren, som exempel pågår nu ett intensivt arbete hos ECB kring en eventuell digital euro. Vi själva har nyligen avslutat ett projekt där vi tittat på om digitala centralbankspengar kan förbättra gränsöverskridande betalningar som ofta är både dyra och krångliga.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-31