Anna Breman i Falkenberg: Inflationen behöver bli låg och stabil igen

Nyhet, Tal ”Alla drabbas av hög inflation. Men ju högre inflation, desto större är skillnaderna mellan olika hushåll. En typisk barnfamilj möter inflation runt 17 procent i dagsläget att jämföra med genomsnittet som är ca 12 procent, mätt som KPI. En låg och stabil inflation gynnar alla och gör att skillnaderna mellan hushållen minskar.” Det sa förste vice riksbankschef Anna Breman när hon idag talade om inflationen och Riksbankens senaste räntebeslut på Näringslivsdagen i Falkenberg.

”Inflationen är nu alldeles för hög och visar ännu inga tydliga tecken på att sjunka. Penningpolitiken behöver därför vara tydligt åtstramande en betydande period framöver för att inflationen inte bara ska sjunka utan också vara kvar på en låg och stabil nivå” sa Breman.

När inflationen sjunker tillbaka och återigen blir låg och stabil ökar förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling, en stark arbetsmarknad och en ökad levnadsstandard.

Inflationen orsakades främst av två globala kriser; pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Men prisökningarna har spridit sig brett till alla priskategorier, även till tjänstepriser som påverkas mycket av inhemska faktorer. Penningpolitiken kan inte påverka energipriserna, men den kan hindra att inflationen biter sig fast på hög nivå och orsakar en pris-och lönespiral. Efterfrågan dämpas, vilket gör det svårare för företag att fortsätta att höja priserna.

”De räntehöjningar Riksbanken gjorde under förra året har börjat få tydlig effekt på svensk ekonomi, vilket också kommer att synas allt mer på inflationen under året. Men prognoserna är osäkra. Vad inkommande data säger om inflationsutvecklingen kommer därför att vara avgörande för penningpolitikens utformning framöver. Det är viktigt att vi ser att inflationsförväntningarna fortsätter att vara väl förankrade och att den nedgång som skett i energipriser också följs av minskad prisökningstakt i fler priskategorier, som tjänster-, livsmedel- och varupriser”, sa Breman.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-08