Arbetet med e-kronan går in i en ny fas

Nyhet Riksbanken lägger ökat fokus på utformningen av en utgivningsbar e-krona och att utreda vilka förändringar som krävs av befintlig lagstiftning om riksdagen skulle besluta att ge ut en sådan. Arbetet sker med utgångspunkt i det pågående internationella arbetet med digitala centralbanksvalutor. Därmed avslutas också pilotprojektet med en e-krona där tekniska möjligheter testats och utvärderats. Insikterna från piloten kommer att vara värdefulla i det fortsatta arbetet.

De flesta av världens länder och centralbanker tittar idag på möjligheterna med digitala centralbanksvalutor. Inom EU pågår arbete med en digital euro som kan få konsekvenser även för Sverige. Riksbanken väljer därför att lägga ökat fokus på arbetet med konsekvenser av och krav på en utgivningsbar e-krona, i vilket den internationella utvecklingen följs noggrant. I det ingår även att utreda vilka förändringar som krävs av befintlig lagstiftning om riksdagen skulle besluta att ge ut en e-krona. Det ligger också i linje med Betalningsutredningen som presenterades under våren där det står att Riksbanken bör fortsätta utvärdera förutsättningarna för att införa en e-krona för att möjliggöra ett införande inom rimlig tid om riksdagen fattar ett sådant beslut.

I samband med att arbetet med en e-krona går in i en ny fas avslutas också projektet med en e-kronapilot. Riksbankens e-kronapilot inleddes våren 2020 med syftet att testa tekniska möjligheter för en e-krona och fördjupa sig i policyfrågor som berör utgivning av svenska kronor i digital form, tillgängliga för allmänheten. Projektets arbete med att utvärdera en digital krona har genomförts i en isolerad IT-miljö där till exempel möjligheterna att genomföra offlinebetalningar och effektivisera valutaöverskridande betalningar har testats. Insikterna från pilotarbetet kommer vara värdefulla i det fortsatta arbetet med utformningen av en utgivningsbar e-krona.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-08-23