Breman: Stram penningpolitik för att inflationen ska fortsätta falla mot målet

Nyhet ”Inflationen har gått ner, och det är ytterst viktigt att nedgången nu fortsätter eftersom inflationen fortfarande är långt ifrån målet. Jag har ingen tolerans för en hög inflation som biter sig fast .” Det sa förste vice riksbankschef Anna Breman när hon idag talade hos Swedbank i Stockholm om det ekonomiska läget efter sommaren.

Anna Breman, förste vice riksbankschef.

Anna Breman, förste vice riksbankschef.

Arbetsmarknaden är fortsatt stark och under sommaren har sysselsättningsgraden stigit ytterligare. Däremot har BNP-tillväxten utvecklats svagt. I de delar som tidigare gått särskilt bra, som tillverkningsindustrin, visar de senaste utfallen på fallande produktion. ”Den information vi har fått hittills tyder på att konjunkturen blivit lite svagare än väntat, medan inflationen varit i stort sett i linje med våra prognoser”, påpekade Breman.

Goda förutsättningar för fallande inflation

Elpriserna har varit låga i sommar och matpriserna ökar inte längre lika snabbt som de gjorde under fjolåret. Men tjänstepriserna, som utgör halva KPI-korgen, ökar alltjämt i snabb takt. Till viss del beror det på tekniska faktorer, som ökad vikt för utrikesresor i KPI-korgen i år, men även bortsett från dessa är ökningstakten hög. För att inflationen ska fortsätta att falla mot målet krävs att ökningstakten minskar i alla priskategorier, och då även i tjänstepriserna, menade Breman.

”En låg och stabil inflation är en förutsättning för att vi åter ska få se reallönerna och välståndet öka. Och jag tycker att det finns goda förutsättningar för inflationen att fortsätta sjunka under hösten. Inflationsförväntningarna är väl förankrade, producentpriserna har fallit kraftigt och arbetsmarknadens parter har visat ansvarstagande i de nya avtalen.”

Beredskap inför annan utveckling

Samtidigt lyfte Breman fram de senaste årens utveckling som tydligt visar att Riksbanken behöver ha beredskap för att hantera en annan inflationsutveckling än i prognosen. ”Det finns fortfarande en risk att inflationen stiger. Sommaren har präglats av geopolitiska spänningar, extremväder och ett pågående krig i Europa. Det kan bland annat påverka varupriser, energipriser och livsmedelspriser. Dessutom är kronan fortfarande svag. Även om den utvecklats i linje med vår prognos under sommaren så motverkar den nedgången i inflationen.”

”I juni sa vi att styrräntan kan behöva höjas minst en gång till i år för att inflationen ska komma tillbaka till målet på 2 procent. Om drygt en månad, i slutet av september, har vi vårt nästa penningpolitiska möte. Innan dess kommer vi att ha fått ytterligare information som kan påverka konjunktur- och inflationsutsikterna. Men det är redan nu tydligt att penningpolitiken behöver vara åtstramande under en betydande period framöver”, avslutade Breman.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-08-17