Flodén om ekonomiska läget och penningpolitiken

Nyhet ”Det går åt rätt håll med inflationen, men det är en bra bit kvar och penningpolitiken behöver med all sannolikhet vara åtstramande under en ganska lång period framöver.” Det sa vice riksbankschef Martin Flodén när han idag talade om det ekonomiska läget och penningpolitiken hos DNB i Stockholm.

Martin Flodén, vice riksbankschef

Martin Flodén, vice riksbankschef

Under sommaren har arbetsmarknaden varit fortsatt stark medan BNP-tillväxten och konjunkturindikatorerna har utvecklats svagare. ”Tidigare i år har vi kontinuerligt justerat upp BNP-prognoserna eftersom utvecklingen blivit starkare än förväntat. Nu efter sommaren ser konjunkturbilden istället ut att behöva revideras ner. Men de närmaste dagarna kommer det mer information som vi behöver analysera innan vi drar slutsatser för vår nya prognos och för penningpolitiken.”

Inflationen är fortfarande alldeles för hög

Medan konjunkturbilden blivit svagare än förväntat har inflationen i stora drag varit i linje med Riksbankens prognos från i juni. ”Det går åt rätt håll för inflationen, men det är en bra bit kvar.”

På sina håll i debatten har det talats om att inflationsproblemet redan nu skulle vara löst, att statistiken skuren på ett visst sätt visar att inflationen nu är på målet. Flodén menade att det är en felaktig bild. ”Det stämmer visserligen att den genomsnittliga prisnivån har ökat långsamt de senaste månaderna, men det beror på att energipriserna har fallit. Priserna på andra underkategorier bakom den genomsnittliga inflationen stiger fortfarande alltför snabbt. Det gäller i synnerhet tjänstepriserna, och de har ett tydligare samband med det framtida inflationstrycket än energipriserna.”

Den svaga kronan är ett problem

En oroande faktor i sammanhanget är den svaga kronan, framhöll Flodén. ”Den riskerar att bidra till ett fortsatt högt inflationstryck. Svagheten verkar bland annat hänga ihop med trendföljande beteenden, oro för den svenska fastighetssektorn, geopolitik och Sverigebilden samt att Riksbanken väntas höja räntan mindre än andra länder. Men enligt mig kan inget av detta motivera storleken på kronförsvagningen. Det finns även många styrkor i den svenska ekonomin, och kronan kommer rimligen att stärkas framöver.”

Det krävs uthållighet för att nå ända fram

”Trots att inflationen har utvecklats i linje med Riksbankens prognos tycker jag att sommaren har varit händelserik. Vi har en hel del ny information att analysera under de tre veckorna fram till nästa penningpolitiska möte. Och dessutom kommer ytterligare viktig information, särskilt inflationen i augusti, att publiceras innan dess. Det är alltså för tidigt att säga vad allt detta betyder för nästa räntebeslut. Men i och med att inflationstrycket fortfarande är högt kommer penningpolitiken behöva vara åtstramande under en ganska lång period framöver.”

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-08-28