Försäljning av statsobligationer inleds den 4 april

Nyhet Den 8 februari 2023 beslutade direktionen att Riksbanken ska erbjuda försäljning av Riksbankens innehav av svenska statsobligationer. Syftet är att göra penningpolitiken mer åtstramande och på så sätt värna om inflationsmålet.

Försäljning av statsobligationer inleds tisdagen den 4 april och sker varje kalendermånad förutom i juli och augusti. Nu finns allmänna villkor, anmälningsblankett och en kalender för auktionsdagarna tillgängliga på Riksbankens webbplats. Fredagen den 31 mars klockan 16.20 publiceras även särskilda villkor för första auktionen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-13