IMF offentliggör analys av gränsöverskridande hot och sårbarheter på penningtvättsområdet i Norden-Baltikum

Nyhet De åtta länderna i den nordisk-baltiska valkretsen i Internationella Valutafonden (IMF) tog 2021 initiativ till att låta IMF genomföra en regional analys av gränsöverskridande hot och sårbarheter på penningtvättsområdet samt hur finansiella integritetschocker kan påverka finansiell stabilitet. Projektet är nu klart och redovisas i en regional rapport som finns publicerad på IMF:s hemsida.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-09-04