IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Nyhet Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016.

Delegationen från IMF genomförde under 2021 och 2022 besök i Sverige och träffade bland andra ett stort antal representanter från de finansiella stabilitetsmyndigheterna, Finansdepartementet, FI, Riksbanken, och Riksgälden, men även representanter från svenska banker och andra finansiella institut.

I IMF:s rapport (Financial System Stability Assessment, FSSA), som beslutades av IMF:s styrelse den 13 mars 2023, går deras huvudsakliga bedömningar och rekommendationer att läsa. Rapporten har nu publicerats på IMF:s webbplats.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-16