Kommentar till Riksrevisionens granskning

Idag publicerades Riksrevisionens granskning av Riksbankens användning av tillgångsköp. Riksbankschef Erik Thedéen kommenterar rapporten:

”Det är viktigt att Riksbankens åtgärder granskas och diskuteras så att penningpolitiken kontinuerligt kan förbättras. Finansutskottet kommer nu att behandla Riksrevisionens rapport och Riksbanken återkommer med ett yttrande i början av nästa år.”

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-12-06