Nytt staff memo: Köp nu betala senare – ett hot mot den finansiella stabiliteten?

Nyhet, Staff memo Fakturaköp eller Köp nu betala senare (Buy now pay later, BNPL), är ett betalningsalternativ som har vuxit kraftigt de senaste åren. Nanna Svahn, senior ekonom på avdelningen för finansiell stabilitet har därför analyserat betalningsproduktens eventuella hot mot den finansiella stabiliteten. Det är främst två risker som författaren lyfter fram, BNPL-aktörernas indirekta sammankoppling och deras beroende av inlåning för att finansiera sin affärsmodell.

I dagsläget sticker Sverige ut med den högsta andelen betalningar med BNPL i e-handeln i världen. Men i takt med produktens växande popularitet både i Sverige och utomlands har även kritiken vuxit. I utvärderingar av riskerna med BNPL uppmärksammas ofta bristen på konsumentskydd. Däremot har inte de eventuella hoten mot den finansiella stabiliteten fått lika mycket uppmärksamhet. I det här Staff memot har författaren undersökt vad BNPL kan betyda för den finansiella stabiliteten.

Analysen visar att riskerna med BNPL från ett finansiellt stabilitetsperspektiv i dagsläget primärt kommer från att aktörerna som erbjuder BNPL är beroende av insättningsgaranterad inlåning för att finansiera sin affärsmodell. De här riskerna kopplade till hur BNPL-aktörerna väljer att finansiera sin verksamhet behöver förstås bättre av myndigheter. Dessutom finns det en grad av indirekt sammankoppling som innebär att om förtroendet för en aktör skadas skulle det kunna sprida sig till de andra.


Författare: Nanna Svahn, verksam vid Avdelningen för finansiell stabilitet

Staff memo

I ett staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-09-05