Martin Flodén: Inflationen är fortfarande alldeles för hög

Nyhet ”Inflationen är alldeles för hög och inflationsutfallet för februari var inte alls bra.” Det sa vice riksbankschef Martin Flodén när han idag talade om det ekonomiska läget hos Barclays i Stockholm.

Inflationen och stigande räntekostnader kyler ner aktiviteten i svensk ekonomi. Konsumtionen, bostadspriserna och byggandet har minskat. ”Världsekonomin har hittills visat sig vara förhållandevis motståndskraftig mot stigande priser och räntor. Men det är tydligt att räntehöjningarna nu börjar sätta avtryck även i omvärlden”, sa Flodén och nämnde de pågående bankproblemen i USA och Schweiz. ”Vi vet att svenska hushåll och företag är räntekänsliga. I en del andra ekonomier är det inte lika tydligt var ränteriskerna finns.”

Den svenska inflationen har fortsatt att stiga. ”Vi hade väntat oss att nu börja se tecken på en vändning i den underliggande inflationen. Istället har det gått åt fel håll”, sa Flodén. ”Jag tycker ändå att det finns gott hopp om att prisökningarna ska dämpas och att inflationen ska falla snabbt senare i år. Energipriserna har kommit ner och internationella frakt- och råvarupriser har börjat sjunka. Trots den fortsatt alltför höga underliggande inflationen har inflationen enligt målvariabeln KPIF utvecklats i linje med vår prognos.”

”Men vi befinner oss i ett svårt och osäkert läge”, fortsatte Flodén. ”De senaste inflationsutfallen och problemen kopplade till en del internationella banker adderar till den osäkerheten. Innan vårt nästa penningpolitiska möte i slutet av april kommer vi att få en hel del ytterligare information som kan påverka inflationsutsikterna och utformningen av penningpolitiken. Exakt vad det betyder i termer av räntehöjningar och penningpolitik återkommer vi till i vårt besked i slutet av april. Men vi kommer att göra det som krävs för att inflationen inom rimlig tid åter ska bli låg och stabil.”

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-16