Nya föreskrifter om betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap

Nyhet Riksbanken har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om företag av särskild betydelse för genomförandet av betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Föreskrifterna pekar ut vilka företag som omfattas samt beskriver krav på företagens interna arbete samt deltagande i Riksbankens arbete avseende civil beredskap för betalningar. Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2024.

Bakgrunden är att Riksbanken enligt lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank ansvarar för att allmänheten ska kunna göra betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Det innebär att Riksbanken genom föreskrifter får peka ut vilka företag som bedriver verksamhet som är av särskild betydelse för betalningar. Genom föreskrifterna fastställer även Riksbanken företagens skyldigheter avseende arbete med planering och förberedelser samt utbildnings- och övningsverksamhet. Riksbanken ska därutöver leda gemensamt arbete tillsammans med företagen. Slutligen ska Riksbanken övervaka att företagen uppfyller sina skyldigheter.

Föreskrifterna riktar sig till sådana företag som Riksbanken har bedömt bedriver verksamhet som är av särskild betydelse för genomförandet av betalningar. Riksbanken har valt att i denna första version av föreskrifterna peka ut en mindre krets av företag som har en central funktion för att betalningar ska fungera. Att inleda med ett litet antal företag gör det möjligt att påbörja arbetet med förmågeökning på kort sikt samtidigt som samarbetsformer och arbetsprocesser utvecklas och etableras. Riksbanken avser att låta senare versioner av föreskrifterna omfatta fler företag.

Riksbanken upprättar en ny samverkansstruktur, Civil Beredskap Betalningar, för det gemensamma arbetet med att utveckla förmågan att kunna upprätthålla betalningar under fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Frågor om föreskrifterna kan skickas till cbb@riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-12-21