Nytt staff memo: Swestrs utformning är robust

Nyhet, Staff memo Jämfört med den gällande utformningen ger ett antal alternativa utformningar av Swestr en mycket liten påverkan på referensräntans genomsnittliga nivå och volatilitet. Det visar analysen i ett nytt staff memo av David Petersson och Ingrid Wallin Johansson, verksamma vid avdelningen för marknader.

Swestr (Swedish krona Short Term Rate) är en referensränta som fastställs och publiceras av Riksbanken. Den beräknas utifrån transaktioner som genomförs på penningmarknaden i svenska kronor på den kortaste löptiden, det vill säga över natten (over-night).

Med utgångspunkt i det fullständiga transaktionsunderlaget under år 2022 har författarna analyserat hur referensräntans egenskaper påverkas av ett antal olika val som Riksbanken har gjort när Swestr utformades. De aktuella frågeställningarna avser såväl vilka transaktioner som ingår i underlaget som hur referensräntan därefter beräknas. Petersson och Wallin Johansson visar att Swestrs genomsnittliga nivå och volatilitet påverkas i mycket liten utsträckning av de olika valen. Referensräntan är med andra ord robust för förändringar på detaljnivå i utformningen.

Författarna visar även att koncentrationsriskerna i transaktionsunderlaget för Swestr är begränsade. Det finns alltså en god spridning i transaktionsunderlaget för Swestr både bland rapportörerna och bland deras motparter.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-05-23