Pressträff om IMF:s utvärdering av den svenska ekonomin

Nyhet På fredag den 27 januari avslutar en delegation från Internationella valutafonden (IMF) sitt besök i Sverige. Besöket ingår som ett led i de regelbundna konsultationer som IMF har med sina medlemsländer, en så kallad artikel IV-konsultation.

Delegationen har bland annat träffat representanter från Riksbanken, Finansdepartementet, svenska banker, Konjunkturinstitutet, Riksgälden, Finansinspektionen och arbetsmarknadens parter.

Vid pressträffen kommer delegationsledaren för artikel-IV konsultationen, Khaled Sakr, att presentera delegationens syn på den svenska ekonomin. Årets konsultation följer denna gång en IMF-utvärdering av Sveriges finansiella sektor, så kallad Financial Sector Assessment Program (FSAP) och delegationschefen för FSAP, Tommaso Mancini Griffoli kommer också delta på pressträffen. Khaled Sakr och Tommaso Mancini Griffoli kommer att finnas tillgängliga för frågor efter presentationen

Pressträffen äger rum på Riksbanken fredag den 27 januari klockan 10:00. Presslegitimation eller motsvarande krävs.

IMF:s utlåtande om svensk ekonomi kommer att publiceras fredag den 27 januari kl. 08:30 på Riksbankens webbplats och finnas tillgängligt vid pressträffen.

En fullständig rapport från konsultationen kommer att publiceras på såväl IMF:s som Riksbankens webbplats senare i vår.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-01-26