Projektet Icebreaker introducerar en ny arkitektur för gränsöverskridande betalningar med CBDC

Nyhet Riksbanken har tillsammans med Bank of Israel, Norges bank och Bank of International Settlements (BIS) slutfört Project Icebreaker som har undersökt och testat hur digitala centralbankspengar (CBDC) skulle kunna förbättra valutaöverskridande betalningar.

Projektet har testat de tekniska möjligheterna att genomföra valutaöverskridande betalningar mellan de tre centralbankernas testsystem för CBDC.

Projektets slutrapport beskriver hur Icebreaker utvecklat en modell som länkar samman de tre nationella CBDC-nätverken genom en extern hub. I dagsläget har betalare väldigt få valmöjligheter och liten kontroll över den växelkurs de får och vem som genomför den valutaöverskridande betalningen åt dem. I Icebreakers modell så kan Foreign Exchange (FX)-providers skicka in den växelkurs de är beredda att erbjuda till huben. Huben matchar sedan ihop betalaren med den som erbjuder den bästa växelkursen.

Denna modell främjar konkurrens och minskar också risken för att det ska saknas likviditet i de valutor som ingår i betalningen, vilket kan driva upp kostnaderna och även försena transaktioner.

Andra fördelar med modellen är att den minskar avvecklings- och motpartsrisker och att betalningarna endast tar sekunder att genomföra. Dessutom kan modellen fungera som en plattform för att främja innovationer i de nationella CBDC-systemen som sedan kan användas även vid valutaöverskridande betalningar.

För centralbanker som överväger att lansera en CBDC så bidrar Icebreaker med en djupare förståelse för de teknik- och policyval som behöver göras. Modellen ställer få tekniska krav vilket gör det lätt att integrera inhemska system som bygger på olika tekniker (som var fallet med de tre centralbankerna i projektet). Detta främjar i sin tur enkel anslutning, skalbarhet och interoperabilitet.

”Trots att betalningar inom samma land och valuta har blivit billigare, säkrare och mer effektiva så är valutaöverskridande betalningar fortfarande dyra, långsamma och riskfyllda. När centralbanker undersöker hur CBDC:er skulle kunna fungera är det därför viktigt att inkludera valutaöverskridande betalningar redan från början. Icebreaker är ett värdefullt projekt som visar hur olika CBDC-lösningar i olika länder skulle kunna göra omedelbara valutaöverskridande betalningar möjliga på ett sätt som skulle skänka stort värde till slutanvändarna” säger Aino Bunge, vice riksbankschef.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-06