Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte 21 mars 2023

Nyhet, Protokoll Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 21 mars för att diskutera riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa.

Vid mötet deltog bland andra finansmarknadsminister Niklas Wykman, generaldirektören för Finansinspektionen Daniel Barr, riksbankschef Erik Thedéen samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-21