Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 9 juni 2023

Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 9 juni för att diskutera det allmänna stabilitetsläget, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Vid mötet deltog bland andra finansmarknadsminister Niklas Wykman, generaldirektören för Finansinspektionen Daniel Barr, riksbankschef Erik Thedéen och riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-16