Referensräntan fastställd till 2,50 procent

Nyhet Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari – 30 juni 2023 till 2,50 procent.

Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2013:55) ska referensräntan fastställas för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken.

Referensräntan motsvarar Riksbankens styrränta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet.

Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-01-02