Riksbanken och Bank of England fortsätter sitt effektiva samarbete kring den brittiska centrala motparten LCH Ltd

Riksbanken och Bank of England har idag åter bekräftat sitt befintliga och starka engagemang för ett effektivt samarbete rörande övervakningen av London Clearing House Limited (LCH).

För den svenska marknaden är LCH en betydelsefull del av den finansiella infrastrukturen då de clearar majoriteten av ränteswappar i svenska kronor såväl som andra viktiga finansiella instrument. Därmed är ett fortsatt starkt och effektivt samarbete mellan Riksbanken och Bank of England viktigt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-09-22