Riksbanken publicerar IMFs utlåtande om Sveriges ekonomi

En delegation från Internationella valutafonden, IMF, avslutar idag sitt årliga besök i Sverige. Besöket ingår som ett led i de regelbundna konsultationer som IMF har med sina medlemsländer, en så kallad artikel IV-konsultation.

I samband med att besöket avslutas publiceras idag ett uttalande där IMF-delegationen ger sin sammanfattande bedömning om läget i den svenska ekonomin, ett så kallat concluding statement. En fullständig rapport kommer att publiceras på såväl IMFs som Riksbankens webbplats senare i vår.

IMF håller en pressträff på Riksbanken i dag, fredagen den 27 januari kl 10:00. Vid pressträffen kommer delegationschefen för artikel-IV konsultationen, Khaled Sakr, att presentera delegationens syn på den svenska ekonomin. Årets konsultation följer denna gång en IMF-utvärdering av Sveriges finansiella sektor, så kallad Financial Sector Assessment Program (FSAP), som genomfördes under 2022. Delegationschefen för FSAP, Tommaso Mancini-Griffoli, kommer också delta på pressträffen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-01-27