Svenska aktiefonder är långt ifrån att uppnå Parisavtalets mål

Nyhet, Staff memo I ett nytt Staff memo har författaren Cristina Cella, rådgivare på Riksbanken, undersökt 122 svenska aktiefonders temperaturanpassningar. Resultaten tyder på att fonderna i urvalet i genomsnitt gör anpassningar som motsvarar en temperaturökning på 2,77 °C, vilket är långt över den övre gränsen på 2 °C som anges i Parisavtalet.

Resultaten visar också att det i genomsnitt inte finns någon betydande skillnad mellan temperaturökning av fonder som anslutit sig till ledande klimatinitiativ och fonder som inte har gjort det. Det finns inte heller någon skillnad mellan fonder som har en ”Low Carbon Designation”-beteckning från Morningstar och de som inte har det.

Cella har också tittat på fondernas exponering mot företag med olika profiler i termer av övergångsrisk. Detta visade att fonderna i betydande utsträckning kollektivt investerar i värdepapper som emitteras av företag som fortfarande har en lång väg att gå gällande deras klimatanpassning.

Staff memo

I ett staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-04-17