Avveckling av pengar och värdepapper bör ske i centralbankspengar

Ekonomisk kommentar, Nyhet I tider av förändring är det viktigt att aktörerna i det finansiella systemet arbetar med att erbjuda säkra system för avveckling av pengar och värdepapper. Ett sätt att minska risken i avvecklingen är att det sker i centralbankspengar, i och med att en centralbank inte kan gå i konkurs försvinner kreditrisken, det skriver Lena Wiberg i en ny ekonomisk kommentar.

Pengar och värdepapper måste kunna avvecklas på ett säkert sätt för att det finansiella systemet ska fungera väl. De traditionella betal- och värdepappersmarknaderna genomgår nu en strukturomvandling, driven av bland annat ökad konkurrens genom ny teknologi och nya aktörer samt ny lagstiftning.

Avveckling i centralbankspengar förespråkas i både lagstiftning och internationella principer eftersom man då eliminerar kreditrisken på institutet där avvecklingen sker. Men det är inte alltid enkelt eller ens praktiskt möjligt att avveckla i centralbankspengar och därför kan det ibland vara nödvändigt med avveckling i affärsbankspengar, vilket då kan medföra en kreditrisk.

Riksbanken följer och analyserar utvecklingen på marknaden, utifrån ett finansiellt stabilitetsperspektiv, för att se till att centralbankspengar används på ett sätt som bidrar till riskminimering i avvecklingen av pengar och värdepapper.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-02-20