Kortare underlag i samband med nästa penningpoliska besked

Nyhet Som tidigare annonserats kommer direktionen från och med i år att ha åtta ordinarie penningpolitiska möten per år. Vid fyra av dessa möten publiceras en Penningpolitisk rapport med prognoser. Vid resterande fyra möten publiceras en kortare Penningpolitisk uppdatering.

I uppdateringarna finns inga nya prognoser, men de innehåller direktionens bedömning av hur ny information påverkar utsikterna för konjunkturen, inflationen och penningpolitiken samt direktionens överväganden när de kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik. Den första penningpolitiska uppdateringen publiceras i samband med nästa penningpolitiska besked, den 1 februari.

För att underlätta jämförbarheten mellan de olika underlagen ändras även upplägget i den Penningpolitiska rapporten. Vi återkommer med information om detta. 

Liksom tidigare kommer alla penningpolitiska besked att följas av en pressträff och cirka fem arbetsdagar efter mötet publiceras ett penningpolitiskt protokoll där direktionsledamöterna redogör för sina individuella ståndpunkter

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-01-22